Privacy Statement

Privacystatement Trimsalon Dogdesign

Artikel 1: Inleiding
Het privacystatement is heeft betrekking op Trimsalon Dogdesign, gevestigd aan de D.U Stikkerstraat 10 in Franeker. De Trimsalon staat ingeschreven onder het KvK-nummer 62280066 bij de Kamer van Koophandel in Leeuwarden.

In dit privacydocument staat beschreven hoe Trimsalon Dogdesign omgaat met de persoonsgegevens van haar klanten. Het beleid is conform de AVG/GDPR wetgeving van 25 mei 2018.

Artikel 2: Persoonsgegevens
2.1 Omdat u gebruik maakt van de diensten die door Trimsalon Dogdesign worden aangeboden en geleverd wordt er gebruik gemaakt van klantenkaarten. De gegevens die daarin worden opgenomen zijn:
• Naam van de eigenaar van de hond
• Telefoonnummer
• Naam van de hond
• Ras
• Trimhistorie

Deze gegevens zijn nodig om de klant te kunnen informeren zodra de hond klaar is met behandeling en controle te houden over de voorgaande behandelingen.

Artikel 3: Recht op inzage en rectificatie
U mag te alleen tijde de gegevens inzien of laten wijzigen als ze onjuist zijn. Hiervoor dient met Trimsalon Dogdesign contact opgenomen te worden.

Artikel 4: Derden
4.1 Trimsalon Dogdesign verstrekt uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden
4.2 Wanneer u toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verstrekken aan derden dan heeft u het recht deze weer in te trekken
4.3 Uitzondering op 4.1 en 4.2 is een verzoek van de Belastingdienst. Uw persoonsgegevens kunnen als bewijs voor omzet controle met hun worden gedeeld

Artikel 5: Website en social media
5.1 Trimsalon Dogdesign plaatst in sommige gevallen foto’s van voor en nabehandeling
5.4 Trimsalon Dogdesign vraagt vooraf om toestemming om te mogen plaatsen.
5.5 Trimsalon Dogdesign maakt geen gebruik van cookies

Artikel 6: Bewaartermijn
De gegevens zoals die zijn genoemd in artikel 2 worden 7 jaar bewaard. De reden waarom Trimsalon Dogdesign dit doet is omdat de belastingdienst tot 7 jaar terug de administratie en facturen kan opvragen als bewijs van de omzet. Na 7 jaar worden alle gegevens vernietigd.

Artikel 7: Beveiliging
7.1 Trimsalon Dogdesign maakt voor haar administratie gebruik van Klantenkaarten. Deze worden na gebruik veilig opgeborgen.

Artikel 8: Klachten
Bij een schending van uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor de complete vachtverzorging van uw hond